Fotogalerie 20 let od založení FSpS

Výzva pro absolventy MU

Počátky sportu na Masarykově univerzitě 

Zřízení Fakulty sportovních studií MU (FSpS MU) vychází z tradic sportovně-tělovýchovného vzdělávání v Brně, jehož nositelem vždy byla Masarykova univerzita. Pokračovatelem tradic byla pedagogická fakulta, která byla zřízena na základě dekretu o vzdělávání učitelů, který vydal 27. 10. 1945 Edvard Beneš a na jehož základě byl vydán zákon o pedagogických fakultách v roce 1946. Pokračovatelem ve vzdělávacím systému pak byl Ústav tělesné kultury Pedagogické fakulty MU, v roce 2000 přejmenovaný na Katedru tělesné kultury Pedagogické fakulty MU a od roku 2002 pak Fakulta sportovních studií MU.

Foto: archiv MU

Výzva pro absolventy Masarykovy univerzity

Výstavba Univerzitního kampusu BrnoBohunice 

Slavnostním položením základního kamene byla v pondělí 22. 11. 2004 oficiálně zahájena výstavba nového univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Na ploše 20 ha tak v průběhu několika následujících let a v pěti etapách vyrostl komplexní areál, jenž se stal domovem pro Lékařskou fakultu, větší část Přírodovědecké fakulty a pro Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity.

Foto: archiv MU

Slavnostní otevření fakulty v Univerzitním kampusu BrnoBohunice

Slavnostní otevření nových prostor Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity se uskutečnilo 7. října 2009 ve 14.00 hodin v Univerzitním kampusu Bohunice.

Foto: archiv MU

Současnost FSpS MU

Posláním Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity je přispívat vzděláváním studentů, svou vědeckou činností a společenským působením k pohybově aktivnímu a zdravému životu všech věkových i výkonnostních skupin populace, k rozvoji poznání v oblasti sportu a k respektování pravidel fair play ve sportu i v běžném životě.

Fakulta sportovních studií zabezpečuje teoretickou a praktickou výuku pro studenty FSpS MU v areálu kampusu Brno-Bohunice. V Centru univerzitního sportu, který sídlí na Údolní ulici v Brně a provozuje několik tělocvičen, probíhá výuka tělesné výchovy pro ostatních 9 fakult Masarykovy univerzity. V Akademickém roce 2021/22 si zde mohou studenti MU vybrat z nabídky několika desítek předmětů a splnit si tak povinnou i nepovinnou tělesnou výchovu.

Centrum celoživotního vzdělávání FSpS MU pořádá cvičení, semináře a sportovní aktivity pro širokou veřejnost, přípravné kurzy pro uchazeče o studium a zabezpečuje akreditované vzdělávací programy a trenérská školení pro odbornou veřejnost. 

V rámci vyšetření v Laboratořích sportovní diagnostiky fakulta nabízí širokou škálu diagnostických metod určených jak pro sportující tak nesportující populaci. Rovněž je možný pronájem tělocvičen a sportovišť fakulty.

Centrum univerzitního sportu Kampus Brno–Bohunice

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info